Öppen föreläsning

Geography and development policies - challenges and opportunities

Fyra öppna föreläsningar i Afrikanska studier om Afrikas geografi, klimat och demografiska utveckling som högaktuell bakgrund för att förstå dagens migrationsströmmar från Afrika till Europa.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, sal C335

Filippo Pistocchi .jpgFilippo Pistocchi, adjungerad professor vid Geografiska institutionen vid Universitetet i Bologna, Italien, ger under en föreläsningsserie om de geografiska förutsättningarna för utvecklingen i olika delar av Afrika.

Filippo Pistocchi har tidigare forskat om resursanvändning, urbanisering och regionalisering i olika EU-länder. Hans nu aktuella forskningsområde handlar om västerländska biståndsorganisationer och relationen mellan bistånd, naturresurser och geopolitik, om migration och urbanisering samt om vad den nya turismen gör med olika delar av Afrika. Han är framförallt inriktad mot Västafrika och har bland annat publicerat om Sierra Leone i Västafrika: Globala scenarier, lokala förhållanden och nya geografiska förutsättningar.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!