Forskningsseminarium

ONLINE: Genus som motståndspotential

Susanne Gustafsson, lektor i socialt arbete, presenterar och diskuterar sitt manus om genus som motståndspotential
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Zoom
Presentatör:
Susanne Gustafsson, Univ lektor socialt arbete

Delta genom att logga in på Zoom.

Titel: "Gender as opportunity structure".

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad