Gävle Dala Drivmedelskonvent 2019 - fokus Dalarna!

Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vilka är utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Dalarna?
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.