Forskningsseminarium

Fysisk aktivitet och multimodal smärtrehabilitering med hjälp av eVisualisering (eVIS)

Veronica Sjöberg, doktorand inom vårdvetenskap, presenterar ett manus för ett studieprotokoll om eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) för att individanpassa daglig fysisk aktivitet till patienter inom multimodal smärtrehabilitering
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Title: eVISualisation of physical activity and pain (eVIS) to individually tailor physical activity in intradisciplinary treatment programs: a study protocol for a registry-based randomised controlled trial (manuscript).

Veronica Sjöberg presenterar ett manus för ett studieprotokoll för en framtida registerbaserad randomiserad kontrollerad studie.

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad