Öppen föreläsning

Fysisk aktivitet ett äldreperspektiv och Fysisk aktivitet ett samhällsperspektiv

Välkomna till två öppna föreläsningar inom magisterprogrammet i fysioterapi, "Fysisk aktivitet ett äldreperspektiv" och "Fysisk aktivitet ett samhällsperspektiv".
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 18:00 - 20:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssal 2
Streaming: Händelsen streamades
Föreläsare: Elvira Lange, Med Dr, leg fysioterapeut, FoU ledare Västra Götalands regionen och Fiona Bull, Professor vid University of Western Australia, Program Manager vid WHOs avdelning för kroniska sjukdomar och hälsopromotion

Kl 18.00-19.30: Fysisk aktivitet ett äldreperspektiv

Föreläsare: Elvira Lange, Med Dr, leg fysioterapeut, FoU ledare Västra Götalands regionen.

Föreläsningen kommer att ta utgångspunkt i Elviras avhandlingsarbete med fokus på personcentrerad träning för äldre personer med reumatoid artrit.

Kl 19.45-20.45 Fysisk aktivitet ett samhällsperspektiv

Föreläsare: Fiona Bull, Professor vid University of Western Australia, Program Manager vid WHOs avdelning för kroniska sjukdomar och hälsopromotion.

Fiona Bull är ansvarig vid avdelningen för förebyggande av icke-kommunikativa sjukdomar (NCD) inom WHO, med fokus på fysisk aktivitet. Fiona är även ansvarig författare för WHOs Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 (GAPPA) och kommer vid föreläsningen att presentera GAPPA och WHOs arbete inom detta område.

Presentationen kommer att uppta den första hälften av föreläsningen varefter diskussion i auditoriet tar vid. Fysioterapeuternas Hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander kommer att bidra i diskussionen kring Fysioterapeuternas arbete med dessa frågor och infallsvinklar om fysioterapins roll för fysisk aktivitet i samhället.

 

Moderator: Docent Annie Palstam

Ingen föranmälan krävs!

Föreläsningarna streamas även via Play (Videochat) (https://videochat.du.se/).

Varmt välkomna!

För mer information kontakta
Univ adjunkt medicinsk vetenskap