FoU-marknad

En heldag för kunskapsutbyte mellan forskare och studenter från Högskolan Dalarna verksamheter inom omsorg, socialt arbete, hälsa- och sjukvård i Dalarna.

Datum: , kl 08:30 - 15:30
Plats: Campus Falun

Ta del av cirka 80 olika programpunkter när studenter från socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet presenterar sina uppsatsarbeten parallellt med att olika verksamheter inom omsorg, socialt arbete, hälsa- och sjukvård presenterar sina utvecklingsarbeten. Dessutom presentation av flera olika forskningsprojekt och möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på "marknadstorget". 

FoU-marknaden är till för dig som är student vid Högskolan Dalarna, eller anställda i verksamheter inom omsorg och socialt arbete, samt kommunal och regional hälso- och sjukvård i Dalarna.

Program

Detaljerat program för FoU-dagen 30 maj 2024

Klockan Aktivitet/Session
Kl 08.30–08.55 Välkomstceremoni, biblioteket.
Kl 09.00–10.20 1. Normer och stereotyper
  2. Rådgivning och stöd
  3. Smärta
  4. Nutrition och ätande
  5. Psykisk hälsa I
  6. Vård på sjukhus
Kl 10.20–10.50 Mingel på marknadstorget
Kl 10.50–11.50 7. Delaktighet och inflytande I
  8. Samverkan skola socialtjänst
  9. Palliativ vård I
  10. Våld i nära relation I
  11. Psykisk hälsa II
  12. Diabetes
Kl 11.50–12.50 Lunch
Kl 12.50–14.10 13. Kriminalitet
  14. Missbruk och beroende
  15. Palliativ vård II
  16. Delaktighet och inflytande II
  17. Samverkan
  18. Akutsjukvård
Kl 14.10–14.50 Mingel på marknadstorget
Kl 14.50–15.30 19. Socialt arbete nu och i framtiden
  20. Professionsperspektiv
  21. Våld i nära relationer II
  22. Demens
  23. Vård och omsorg om äldre

 

Tips inför ditt deltagande

Parkering

Hitta på Campus Falun

Lunchmöjligheter finns på Campus Falun vid både restaurang Vildgåsen och Café Meli, det finns även möjlighet att värma medhavd mat i anslutning till Ljusgården.  

För mer information kontakta
Kontakt
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: