Nätverksträff

FoU-Marknad, Tema: Hälsa och Välfärd

Under FoU-Marknaden kan du ta del av forskning, kvalitets- och utvecklingsarbeten samt studenters examensarbeten inom området hälsa och välfärd.
Datum:
Plats: Campus Lugnet, Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

För dig som besökare

Är du nyfiken och vill lära nytt? Sugen att träffa kollegor och att nätverka? Jobbar du inom vård, omsorg och socialt arbete? I så fall är det här är ett gyllene tillfälle för dig på flera plan: kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och nätverkande samt rekryteringsmöjlighet.

Kom och ta del av forskning, kvalitets- och utvecklingsarbeten samt studenters examensarbeten, och möt kollegor och studenter!

Deltagandet är kostnadsfritt!

För dig som vill delta aktivt i programmet

Vill du som jobbar du inom vård, omsorg eller socialt arbete bidra till att nästa FoU-Marknad blir en inspirerande kompetensutvecklingsdag med nätverkande?

Är du redo att dela goda exempel och erfarenheter inom kvalitets-/utvecklingsarbete eller forskning?

Har du attraktiv som arbetsplats med verksamheter inom vård, omsorg eller socialt arbete i Dalarna och vill locka nya medarbetare?

Du kan delta aktivt i programmet genom

  • presentation av kvalitets- och utvecklingsarbete: muntlig presentation (15 minuter) eller en poster
  • presentation av forskning: muntlig presentation (15 minuter) eller poster
  • att visa din verksamhet och möta potentiella medarbetare på Marknadstorget.

Anmäl ditt intresse senast 22 november 2019 till Jan Florin på e-post jfl@du.se eller telefon 070-410 35 67. Ange vad du vill delta med och dina kontaktuppgifter.

Program

Program kommer 15 december

Kontakt

Jan Florin, jfl@du.se, 070-410 35 67