Forskningsseminarium

FORTE applications

Forskningsseminarium inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom
Streaming: Händelsen streamades
Presentatör:
Anna Ehrenberg, Professor omvårdnad