Forskningsseminarium

Försvar av doktorandprojekt innan disputation

Therese Granström, doktorand i Medicin vid Uppsala Universitet, kommer i detta seminarium att försvara sitt doktorandprojekt innan hon disputerar. Studierna i projektet handlar om patienter som har synnedsättning på grund av sin diabetes, både patientrapporterade och medicinska resultat.
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom
Presentatör: Therese Granström

Titel: "Patient-reported and medical outcomes in patients treated for diabetic macular edema - A real-world longitudinal study (Pre-defence)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62