Första spikningen inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Katarina Grim spikar sin avhandling "Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision-making: Promoting participation through a web-based decision support tool" inom forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.
När?
Måndag
14:30
15:00
till
Var?
Biblioteket
Falun

Välkomna att delta vid denna historiska spikning. 

Katarina Grim, blir den första doktoranden inom inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik att spika och försvara sin avhandling. 

Disputationen äger rum den 13 september.