Första spikningen inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Katarina Grim spikar sin avhandling "Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision-making: Promoting participation through a web-based decision support tool" inom forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:30 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Biblioteket

Välkomna att delta vid denna historiska spikning. 

Katarina Grim, blir den första doktoranden inom inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik att spika och försvara sin avhandling. 

Disputationen äger rum den 13 september.