Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

”Så kommer du överens med dina kollegor!” Förhandlingar av professionella relationer och identiteter i kollegiala samarbetsprojekt – en studie av ett integrationsprojekt.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 14:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Selma
Presentatör: Anna Annerberg och Anna Teledahl

”Så kommer du överens med dina kollegor!” Förhandlingar av professionella relationer och identiteter i kollegiala samarbetsprojekt – en studie av ett integrationsprojekt.