Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Mediastudie om matematik. Artikel med prel. titel: Construction of mathematics in Swedish new media.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Selma
Presentatör: Helena Grundén och Jenny Isberg

Ämne: Mediastudie om matematik. Artikel med prel. titel: Construction of mathematics in Swedish new media.