Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Artikel om förskolechefers syn på lärande för hållbar utveckling. (Preschool directors’ views about education for sustainability in preschools.)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Selma
Presentatör: Farhana Borg och Monika Vinterek

Ämne: Artikel om förskolechefers syn på lärande för hållbar utveckling. (Preschool directors' views about education for sustainability in preschools.)