Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Historiedidaktik. Lärarkårens värdemässiga ställningstaganden i förhållande till totalitära regimer.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Selma
Presentatör: Per Höjeberg

Ämne: Historiedidaktik. Lärarkårens värdemässiga ställningstaganden i förhållande till totalitära regimer.