Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Turism

"Understanding the role of nature in outdoor event experiences: Perspectives from BIOTOUR project in Norway."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal 332
Presentatör: Lusine Margaryan, Postdoktor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Titel: "Understanding the role of nature in outdoor event experiences: Perspectives from BIOTOUR project in Norway"

Mer information om seminariet finns på vår engelska webbplats.