Forskningsseminarium i Mikrodataanalys

Pelle Ekwall presenterar sitt arbete: Det kombinerade affordansperspektivet: Hur man kan förklara och analysera visuell riskinformation genom ekologisk perceptionsteori och multimodalitet.
Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: sal 311 och Zoom

Under COVID-19-pandemin, så har det ibland konstaterats att den visuella ’håll avstånd’-informationen inte har varit tillräckligt effektiv. Med ett kombinerat affordansperspektiv så kan man visa hur sådan information kan innehålla inkongruenta budskap som sammantaget försvagar det som egentligen skall vara informationens huvudbudskap.

 

Ta del av forskningsseminariet på Campus Borlänge, sal 311 eller digitalt via Zoom.

https://du-se.zoom.us/j/64326540494

För mer information kontakta
Univ lektor data och informationshantering
Senast granskad: