Forskningsseminarium

Forskningsseminarium i Mikrodataanalys

Luis Da Costa Oliveira presenterar sitt arbete: Trust and firm internationalization: Dark-side effects on internationalization speed and how to alleviate them.
Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: Plats: sal 311 och Zoom

Vi uppmärksammar de motstridiga effekter som tillit kan ha på internationaliseringshastigheten, utforskar det faktum att tillit är en viktig komponent i den inflytelserika Uppsalamodellen och betraktar internationaliseringshastigheten som ett flerdimensionellt fenomen.

Ta del av forskningsseminariet på Campus Borlänge, sal 311 eller digitalt via Zoom.

https://du-se.zoom.us/j/64326540494

För mer information kontakta
Univ lektor data och informationshantering
Senast granskad: