Forskningsseminarium

Forskningsseminarium i Mikrodataanalys

Luis Da Costa Oliveira presenterar sitt arbete: SMEs’ regionalization strategies: Dynamic patterns and home country institutional antecedents.
Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: sal 311 och Zoom

Regionalisering av marknader förstärker de utmaningar som företag upplever utomlands. De flesta studier om internationaliseringsmönster missar denna fråga genom att använda landet som sin primära analysenhet. Vi täpper till denna lucka och undersöker heminstitutionerna som ett föregångare till regionaliseringsmönster. 

Ta del av forskningsseminariet på Campus Borlänge, sal 311 eller digitalt via Zoom.

https://du-se.zoom.us/j/64326540494

För mer information kontakta
Univ lektor data och informationshantering
Senast granskad: