Forskningsseminarium

Forskningsseminarium i Mikrodataanalys

Luis Da Costa Oliveira presenterar sitt arbete: Home country effects on SME’s non-predictive internationalization.
Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: sal 311 och Zoom

Hemlandseffekter är särskilt viktiga för små och medelstora företag men är underutforskade i internationaliseringsforskningen. Vi undersöker sådana effekter genom att titta på hur små och medelstora företag presterar utomlands samtidigt som vi använder icke-prediktiva strategier och olika typer av kunskap.

Ta del av forskningsseminariet på Campus Borlänge, sal 311 eller digitalt via Zoom.

Talare: Luis Da Costa Oliveira

https://du-se.zoom.us/j/64326540494

För mer information kontakta
Senast granskad: