Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Supporting the involvement of service users as knowledgeable agents in shared decision-making (Pre-defence)."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect rum 12

Titel: "Supporting the involvement of service users as knowledgeable agents in shared decision-making (Pre-defence)."

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad