Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Persons with gout in primary health care - experiences and conditions for evidence based practice (PhD project plan)"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Jerusalem och Connect samtal 01
Presentatör: Helene Sedelius

Titel: "Persons with gout in primary health care - experiences and conditions for evidence based practice (PhD project plan)"

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad