Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Adding patients' perspectives to the evaluation of diabetes care: Descriptions, Development, and Testing of a Patient-Reported Outcome Measure for the Swedish National Diabetes Register (Thesis framework)"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12

Titel: Adding patients' perspectives to the evaluation of diabetes care: Descriptions, Development, and Testing of a Patient-Reported Outcome Measure for the Swedish National Diabetes Register (Thesis framework)