Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Supporting the involvement of service users as knowledgeable agents in Shared decision-making (Thesis framework)"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12

Titel:  "Supporting the involvement of service users as knowledgeable agents in Shared decision-making (Thesis framework)"

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad