Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Supporting the involvement of service users as knowledgeable agents in Shared decision-making (Thesis framework)"
När?
Måndag
10:00
12:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12
Falun

Titel:  "Supporting the involvement of service users as knowledgeable agents in Shared decision-making (Thesis framework)"

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62