Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Patient safety in the operating room - perspectives on safety culture and complexity (Pre-thesis defence)".

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Jerusalem & Connect samtal 12
Presentatör: Camilla Göras

Titel:"Patient safety in the operating room - perspectives on safety culture and complexity (Pre-thesis defence)"

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad