Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Improving patient recovery after hip fracture surgery. Protocol for a feasibility study (manuscript)."
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Lugnet, Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12
Presentatör: Berit Gesar

Titel: Improving patient recovery after hip fracture surgery. Protocol for a feasibility study (manuscript).

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62