Forskningsseminarium

Improving patient recovery after hip fracture surgery. Protocol for a feasibility study (manuscript)

Forskningsseminarium inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12
Presentatör: Berit Gesar

Titel: Improving patient recovery after hip fracture surgery. Protocol for a feasibility study (manuscript).

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad