Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"A new diabetes questionnaire to add patients' perspectives to diabetes care for adults with type 1 and type 2 diabetes - A nationwide cross-sectional study of associations with generic health-related quality of life, clinical variables and glycaemic control."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12

Titel: "A new diabetes questionnaire to add patients' perspectives to diabetes care for adults with type 1 and type 2 diabetes - A nationwide cross-sectional study of associations with generic health-related quality of life, clinical variables and glycaemic control." 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad