Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Exploring unintended consequences of using WHO Emergency Obstetric Care in a low-setting resources using Maternal near-miss audit (PhD project plan)"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 50
Presentatör:
Jonah Kiruja, Doktorand vårdvetenskap

Titel: "Exploring unintended consequences of using WHO Emergency Obstetric Care in a low-setting resources using Maternal near-miss audit (PhD project plan)"