Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Exploring unintended consequences of using WHO Emergency Obstetric Care in a low-setting resources using Maternal near-miss audit (PhD project plan)"
När?
Måndag
13:00
15:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 50
Falun
Presentatör:
  • Jonah Kiruja, Doktorand vårdvetenskap

Titel: "Exploring unintended consequences of using WHO Emergency Obstetric Care in a low-setting resources using Maternal near-miss audit (PhD project plan)"