Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Anti-VEGF treatment of patients with diabetic macular edema (Kappa seminar)"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect rum 12

Titel: "Anti-VEGF treatment of patients with diabetic macular edema (Kappa seminar)"

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad