Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Respectful maternity care (PhD-project plan)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:30 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och samtal 12
Presentatör: Yamin ARa Khatun

Titel: Respectful maternity care (PhD-project plan)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad