Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Accreditation/Midwifery education (PhD-project plan)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och samtal 12
Presentatör: Merry Chowdhury

Titel: Accreditation/Midwifery education (PhD-project plan)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad