Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Midwifery led care (with focus on normal births) (PhD-project plan)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och samtal 12
Presentatör: Nur Mohol Khatun

Titel: Midwifery led care (with focus on normal births) (PhD-project plan)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad