Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Midwiferyled care (with focus on complicated births) (PhD-project plan)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 10:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och samtal 12
Presentatör: Sufia Begum

Titel: Midwiferyled care (with focus on complicated births) (PhD-project plan)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad