Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Implementing patient-related outcome measures in diabetes care: Evaluation of qualitative methods
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect room 12
Presentatör:
Janeth Leksell, Univ lektor omvårdnad

Ämne: Implementing patient-related outcome measures in diabetes care: Evaluation of qualitative methods