Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

REARCH – Health care environments for rehabiliation and recovery, from the hospital to the home.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect room 12

Ämne: REARCH – Health care environments for rehabiliation and recovery, from the hospital to the home.