Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

Implementing person-centred care in the pre-hospital context
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect room 12
Presentatör:
Amanda Jacobsen, Doktorand vårdvetenskap

Ämne: Implementing person-centred care in the pre-hospital context