Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

"The physical environment of stroke care units" (Pre-thesis defense)
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12

Titel: "The physical environment of stroke care units" (Pre-thesis defense)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad