Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa & Välfärd

"The physical environment of stroke care units" (Pre-thesis defense)
När?
Måndag
10:00
12:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Sal Jerusalem och Connect samtal 12
Falun

Titel: "The physical environment of stroke care units" (Pre-thesis defense)

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62