Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Energi, skog och byggd miljö

"Renewable Energy Development and Deployment in India: Role of Policy and Incentivizing Measures "
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal B322
Presentatör: Professor Tara Kandpal, Indian Institute of Technology och utnämnd till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna 2019

Titel: Renewable Energy Development and Deployment in India: Role of Policy and Incentivizing Measures