Forskningsseminarium

Forskningsidéer (RePS)

Vid seminariet diskuteras nya forskningsidéer och förslag till forskningsansökningar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:30 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Lokal: Storgården (Idrottshallen)

Skicka dina idéer och utkast till Björn Äng (bja@du.se) eller Linda Vixner (lvi@du.se) senast den 6 november.

För mer information kontakta