Forskningsseminarium

Forskningsidéer (RePS)

Vid seminariet diskuteras nya forskningsidéer och förslag till forskningsansökningar.
När?
Tisdag
13:30
15:30
till
Var?
Högskolan Dalarna, Lokal: Storgården (Idrottshallen)
Falun

Skicka dina idéer och utkast till Björn Äng (bja@du.se) eller Linda Vixner (lvi@du.se) senast den 6 november.

För mer information kontakta