Forskningsseminarium

Forskning om SO-ämnesdidaktik

Utbildningsvetenskapligt seminarium med Maria Olson, professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och gästprofessor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom

Forskningsgruppen so-ämnenas didaktik presenterar sin ämnesdidaktiska profil - i ljuset av tillryggalagda och pågående publikationer, projekt och initiativ.

Ta del av seminariet på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom:

https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Senast granskad: