Öppen föreläsning

Forskning om elevers läs- och skrivutveckling

Högskolan Dalarna har ett starkt fält med forskning kring elevers läs- och skrivutveckling.
Ni får nu chans att ta del av denna forskning och möjlighet att diskutera brinnande aktuella frågor, praktiknära men utifrån forskning och med vetenskaplig förankring.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 16:30
Plats: Digitalt

Målgrupp

Lärare i åk 1-6, alla skolor i regionen. Anmäl er gärna i grupp och se föreläsningen tillsammans. Förbered för kort fikapaus med diskussion mellan passen!

Anmälan

Länk till föreläsningen

Program

14.00–14.30 Catharina Nyström Höög, professor i svenska:

Skrivning inom olika texttyper. Varför är det så viktigt och hur gör man?

14.30–15.10 Tarja Alatalo, docent, lektor i pedagogiskt arbete:

Skrivflyt - en förutsättning för framgångsrik skrivutveckling

15.10–15.30 Fikapaus och diskussion om frågor som ges under föreläsningen

15.30–16.10 Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete:

Så kan flerspråkighet bli en resurs för skrivande i mellanåren

16.10–16.30 Frågestund och diskussion om frågor som ges under föreläsningen

Välkomna till en spännande och intressant eftermiddag!

För mer information kontakta
Samordnare, med VFU-ansvar