ForskarFredag

Den 28 september är det dags för årets ForskarFredag där ett tiotal forskare från Högskolan Dalarna presenterar sin forskning. Högskolan Dalarna anordnar ForskarFredag tillsammans med 2047 Science Center.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum:
Plats: Campus Borlänge
Lokal: 2047 Science Center

Sista fredagen i september är det dags för ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Målet med ForskarFredag är att skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare.

Se programmet för Forskarfredag 2018

Läs mer om Forskarfredag

För mer information kontakta