Öppen föreläsning

Forskarlunch! Vilka möjligheter ger ökad innovation inom hälso- och välfärdsteknik?

Årets tema på forskarfredag är ”En bättre och friskare värld”. Kom och och ta del av diskussionerna om forskning kring välfärdsteknik, hälsofrågan på EU-nivå och hur företags innovativa lösningar kan möta de stora samhällsutmaningarna.
Datum: , kl 12:15 - 13:00
Plats: Digitalt och Dalarna Science Park i Borlänge

Du kan köpa din bricklunch i restaurangen och slå dig ner i Ljusgården och lyssna till ett spännande program eller delta via den digitala sändningen. Att vara med på plats kräver ingen föranmälan. Vill du vara med digitalt anmäler du dig via Dalarna Science Park, så får du ett mejl med en länk ett par dagar innan eventet.

Medverkande

Johan Borg, Högskolan Dalarna. Johan är lektor i medicinsk vetenskap med inriktning välfärdsteknik, med speciellt intresse för tillgång till, nyttan med och kostnader för välfärdsteknik.

Marit Finch Westin, Ignite Public. Marit är innovations- och processledare mot offentlig sektor på Ignite Public som kopplar samman offentlig sektors utmaningar med innovativa och handplockade startups. 

Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Birgitta är också engagerad i hälsofrågor på EU-nivå som ledamot i Europeiska regionkommittén och är där ordförande i en sammanslutning ”Interregional Group on Health and Well-being”.

Helgi Már Björgvinsson, Rumbline Consulting. Helgi är konsult och specialist inom verksamhetsarkitektur och digital utveckling med många års erfarenhet av förändring i offentliga organisationer.

Moderator är Anna Torsgården, Dalarna Science Park. Anna är projektledare för en förstudie om innovationsekosystem för hälsa och välfärd.  

Anmälan till forskarlunchens digital sändning

Anmäl dig via Dalarna Science Parks webbplats. 

Du som deltar på plats behöver inte anmäla dig. 

ForskarFredag 30 september

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Högskolan Dalarna samarbetar med 2047 Science Center i Borlänge. 

www.forskarfredag.se

För mer information kontakta
Senast granskad: