Forskarfredag: Digitala möten med forskare

Miljövänlig uppvärmning, kornas välmående, aktiva skoltransporter och hjärt- och lungräddning. Under ForskarFredag kan du som går på gymnasiet möta fyra forskare från Högskolan Dalarna som arbetar inom fyra spännande och helt olika områden.
Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag:

Upptäck hur spännande forskning är genom digitala möten med forskare från Högskolan Dalarna. Årets tema - en bättre och friskare värld - lyfter olika aspekter av kopplingen mellan klotets välbefinnande och människans hälsa.

Lärare kan anmäla sina elever till hela förmiddagen den 30 september eller välja enskilda digitala möten från programmet. 

9.00 Aktiva skoltransporter - att gå och cykla till skolan, vad spelar det för roll?

Forskare: Mathias Andersson, fysioterapeut och doktorand i medicinsk vetenskap

Allt fler barn blir skjutsade med bil till och från skolan. Varför är det så? Och hur påverkar bilskjutsandet barnet, skolan och miljön? Hur gör man förresten när man mäter fysisk aktivitet? Och kan aktiva skoltransporter kopplas till läroplanen? Forskningen som från början var tänkt att vara ett folkhälsoprojekt, omfattar nu även Agenda 2030, miljö och hållbarhet, liksom funderingar över hur man både påverkar och påverkas av omgivning och rådande normer. Välkommen!

9.35 Solvärme - en lösning för elefanten i rummet

Forskare: Puneet Saini, doktorand i energiteknik

Hälften av världens energikonsumtion kommer från att värma upp hem och industrier. Det som huvudsakligen används för uppvärmningen är det fossila bränslet gas som importeras i stora mängder från Ryssland till EU. Nu ökar försörjningskrisen av gas i EU och det finns en stark önskan om att bli oberoende av Ryssland. Samtidigt ökar kraven på att hitta fossilfria och miljövänliga bränslen. Den här föreläsningen kommer att handla om en av de få lösningar som finns för miljövänlig uppvärmning: Solvärme. Kom och lär dig om de tekniska möjligheterna med solvärme, vilka utmaningar som vi behöver bemästra och varför solvärme inte ska blandas ihop med solelektricitet. Den här föreläsningen kommer att hållas på engelska.

10.10 Vad får kon att må bra och trivas i ladugården?

Forskare: Lars Rönnegård, professor i statistik

Tänk dig att du är en ko i en ladugård. Du finns där, 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, tätt tillsammans med några hundra andra individer. Vad är det egentligen som får dig att må bra och trivas? Det är lätt att inse att de sociala samspelen mellan korna är viktig. Artificiell intelligens (AI) och den digitala utvecklingen ger oss helt nya möjligheter att studera de sociala samspelen både på gruppnivå och ända ner på gennivå. Målet med min forskning är att vi i framtiden ska kunna öka djurvälfärden så att korna har det bra tillsammans, och därmed också öka produktionen.

10.45 När hjärtat stannar

Forskare: Jennie Silverplats, sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård och doktorand i vårdvetenskap

Vad är det som händer när hjärtat stannar? Vem är det som drabbas och hur ofta sker det på sjukhus? Även om man redan befinner sig på ett sjukhus är läget kritiskt och det gäller för sjukvårdspersonalen att agera snabbt och sätta i gång med hjärt-lungräddning.

ForskarFredag 30 september

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Högskolan Dalarna samarbetar med 2047 Science Center i Borlänge. 

www.forskarfredag.se

För mer information kontakta
Senast granskad: