Forskardag Interkulturella Studier

Välkommen på en Forskardag arrangerad av forskningsprofilen Interkulturella Studier (ISTUD).
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:30 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Biblioteket

Under första delen av dagen kommer forskare inom ISTUD att presentera sig själva och sin forskning under 3 minuter var, på svenska eller på engelska.

I den andra delen kommer de internationella samarbetsprojekt som finns inom ISTUD att uppmärksammas. En möjlighet att få tips och inspiration till flera spännande internationella samarbeten.

Alla är välkomna att delta och lyssna på presentationerna!

Forskningen i Interkulturella Studier kretsar kring mänsklig kommunikation, interkulturellt samspel, socio-kulturella diskurser samt hur identiteter gestaltas och framförs i olika typer av medier.

Läs mer om forskningsprofilen ISTUD

För mer information kontakta