Forskningsseminarium

Förhållandet mellan begrepp och verklighet

Ann Rudman ger en presentation om hur hon har arbetat med teorier i sin forskning för att förstå eller förändra processer.
Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Hälsa och Välfärds fyra forskningscentra, KIPS, ReCALL, RePS och RICH, bjuder under våren 2021 in till en seminarieserie "Från data till teori- och från teori till data". I seminarierna kommer teorianvändning i forskning att diskuteras utifrån flera perspektiv. Detta är det tredje seminariet av fem i seminarieserien.

Anmäl gärna deltagande till Lena Pettersson (detaljer nedan) minst två dagar innan seminariet.

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad