Fördjupad utbildning om GDPR för studenter på avancerad nivå

Välkommen till en fördjupad utbildning om GDPR.

Datum: , kl 09:00 - 10:00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en fördjupad utbildning om GDPR. Målgrupp är studenter på avancerad nivå, doktorander och forskare. Utbildningen kommer exempelvis att handla om: 

GDPR:s sju grundläggande principer
- Vad de innebär och praktisk tillämpbarhet.
GPDR i vardagen med allmänna råd och riktlinjer
- Begrepp (så som dataskyddsförordningen, dataskyddsombud, personuppgifter, samtycke, etc.)
- Personuppgiftsansvar
- Exemplifiering och vanligaste "do´s and dont´s" i utbildning (studentarbeten) samt i medarbetares vardag.


Utdrag av fördjupningens innehåll:
- Utlämnande av data
- Samverkan med andra huvudmän
- Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med exempel så som molnleverantörer
- Avtal som behöver slutas och hur det konkret ska upprättas inom/utom EU
- Praktiska exempel (tex. videoinspelning)
- Lagring forskningsdata (ex molntjänster)
- Enkätundersökningsföretag vid inhämtande av data
- Etikprövning
- Infrastruktur för GDPR
Utbildningen hålls av Markus Kimeus från Arkiv IT. Fler utbildningstillfällen ges, för aktuella datum sök i kalendariet. För deltagande krävs ingen föranmälan. 

Utbildningstillfället kommer att spelas in. Under en begränsad tid på två veckor kommer en videoinspelning av utbildningen att finnas tillgänglig på lärosätets webb.

Varmt välkommen!

För mer information kontakta
Yvonne Arvidsson
Verksamhetsutvecklare
Senast granskad: