Konferens: Föräldraskap och stöd i föräldraskap

Fredagen den 18 oktober 2019 arrangerar RICH en konferens om föräldraskap och stöd i föräldraskap – i Gruvan, Falun.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum:
Plats: Campus Falun
Lokal: Gruvan

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till de som arbetar med föräldrar i organisationer, Dalarnas kommuner och Region Dalarna.

Program

08.00 Registrering och kaffe/te med smörgås
08.30 Introduktion till dagen – Renée Flacking
08.40 Att stödja föräldrar för starkare barnhjärnor – Professor Anna Sarkadi
09.40 Fika – kaffe/te och frukt
10.10 Föräldraskap i världen – Professor Emma Sorbring
11.15 Tvärvetenskapliga projekt med föräldrar och barn i fokus
  Länsstyrelsens arbete för föräldraskapsstöd i Dalarna – Elisabeth Holm
  Tvärprofessionellt utvecklingsarbete med barnet och familjen i fokus – Cecilia Wagneryd och Annelie Bergman
  Tillsammans för varje barn. Skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård i samarbete – Kari Jess
12.20 Går mot lunch på Geschwornergården 
13.40 Projekt om föräldrar med flyktingerfarenhet 
  Förälder på flykt. Utmaningar och möjligheter i föräldraskapet (in English) – Mohamed Kalid
  Kulturanpassad föräldrastöd – betydelsen för föräldraskapet och föräldra-barnrelationen– Fatumo Osman
14.15 Projekt om föräldrar med funktionsnedsättning 
  Mamma Trots Allt -gruppintervention för stöd i ny föräldraroll för mammor med kognitiva svårigheter – Gunnel Janeslätt 
14.30  Fika kaffe/te och mjuk kaka
15.00 Projekt om det tidiga föräldraskapet
  Hooyo-projektet – Kombinerad mödravård och föräldrautbildning för somalifödda kvinnor/familjer – Ulrica Byrskog
  Föräldraskap efter neonatalvård – Christine Breili
  Föräldrastress det första året när barnet fötts för tidigt – Annika Schmöker
  Tidigt stöd från BVC-påverkar det föräldraskap? – Jenny Ericson
16.00 Projekt om föräldrar till sjuka barn 
  Föräldrastöd till föräldrar med barn med livslånga sjukdomar – Janeth Leksell
  Kommunikation och stöd till familjer där ett barn är svårt sjukt – Camilla Udo
16.30 Avslut

Anmälan

Konferensen är nu fullsatt och vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad