Forskningsseminarium

Föräldraskap de 10 första åren då barnet föds för tidigt eller sjukt – påverkan på hälsa, relationer och socioekonomi

Renée Flacking, Professor i Pediatrisk omvårdnad, presenterar och diskuterar ett forskningsprojekt som hon planerar.
Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: Parenthood the first 10 years when the infant is born preterm or ill – effects on health, relationships, and socioeconomics.

Presentatör: Renée Flacking, Professor i Pediatrisk omvårdnad

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad