INSTÄLLT: Fokus på psykisk hälsa i Dalarna: Filmvisning med efterföljande samtal

Högskolan Dalarna bjuder in till filmvisning med efterföljande samtal som en del i Region Dalarnas temavecka med fokus på psykisk hälsa i Dalarna.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00 - 16:30
Plats: Digitalt

Filmen "Avicii: True Stories" kommer att vara utgångspunkt för ett öppet samtal med inbjudna gäster och deltagande publik. Fokus i samtalet ligger på gestaltningens möjligheter för unga att reflektera över, samt dela med sig av intryck och tankar kring sitt liv och mående. Berättelser som sedan kan bidra med igenkänning och kunskap om psykisk ohälsa och stigmatiserade erfarenheter.

  • Medverkande:
    Anneli Silvén Hagström, fil.dr. i socialt arbete, forskar om unga som varit med om traumatiska och stigmatiserande livserfarenheter.
  • Ewa Cederstam, filmregissör, filmfotograf och producent. Lektor i filmregi och föreläsare inom film. Forskare inom SKH.
  • Moderator: Stefan Björnlund, filmvetare Högskolan Dalarna.

Anmälan och frågor: filmvisning@du.se

Efter din anmälan får du ett mail med information om hur du ser filmen och hur du tar del av det streamade samtalet.

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna, Region Dalarnas webbplats

12 oktober 2021, kl 15.00 - 16.00 bjuder högskolans kuratorer Alina Hurnasti och Maria Möhring in studenter till ett uppföljande samtal kring tankar och känslor som väckts i och med filmvisningen.

Uppföljande samtal efter filmvisningen av ”Avicii: True Stories”

För mer information kontakta
Senast granskad: