Fan Zhang försvarar sin licentiatuppsats

Fan Zhang försvarar sin licentiatuppsats i mikrodataanalys: Applications of artificial neural networks for time series data analysis in energy domain.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00
Plats: Digitalt

Ladda ner licentiatuppsatsen: Applications of artificial neural networks for time series data analysis in energy domain

Delta digitalt via Zoom

Respondent

Fan Zhang, doktorand i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

Opponent

Slawomir Nowaczyk, professor vid Högskola i Halmstad.

Examinator

Arend Hintze, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

Ordförande

Kenneth Carling, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

Huvudhandledare

Hasan Fleyeh, docent i Datateknik vid Högskolan Dalarna.

Biträdande handledare

Chris Bales, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna.

För mer information kontakta